Polecamy

AL 165T Copernicus
AL 165T Copernicus
AL 165T Copernicus
AL 165T Copernicus
AL 135 Copernicus
AL 135 Copernicus
AL 135 Copernicus
AL 135 Copernicus
AL 600B Copernicus
AL 600B Copernicus
AL 600B Copernicus
AL 600B Copernicus
BB 802 C
BB 802 C
BB 802 C
BB 802 C
WH 406 8ohm
WH 406 8ohm
WH 406 8ohm
WH 406 8ohm

Dystrybucja

Dystrybucja

Nasze marki
Rockie

Raty Żagiel

W przypadku chęci zakupu towaru w systemie ratalnym prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Poniżej przedstawiamy podstawowe warunki kredytowania. 

 

Wymagane dokumenty

 

1.    Dokument tożsamości:

 

  Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy

 

2. Naszym kredytobiorcą może być:

 

 -          osoba w wieku 21-85 lat

 

-          terminowo  wywiązująca się z zaciągniętych zobowiązań

   

-          posiada stałe źródło dochodów:  są zatrudnione min. 1 miesiące na umowę o pracę, pobiera rentę lub emeryturę, prowadzi działalność gospodarczą (min. 3 m-ce) lub rolniczą, wykonuje wolny zawód, uzyskuje dochód z kontraktów itp.

 

  -          Osiągającą dochód minimum w wysokości 500 zł

3.Uproszczona procedura

 

Bez względu na źródło dochodu dopuszcza się możliwość zastąpienia zaświadczenia lub wymaganych pełnych dokumentów  - oświadczeniem o uzyskiwanym dochodzie  w przypadku:

a) przy kwocie kredytu od 200 zł do 5000zł - 0% wpłaty własnej(nowi klienci)

b) przy kwocie kredytu od 200 zł do 7000zł0%  wpłaty własnej (stali klienci Żagla).

4.Kredyt na zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie:

a.      Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę – oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu

b.      Emeryt – oryginał lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) ostatniego odcinka emerytury

c.      Rencista – oryginał lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) ostatniego odcinka renty i dodatkowo decyzja o przyznaniu renty z uwzględnieniem czasu, na jaki została przyznana

d.      Osoba prowadząca działalność gospodarczą (kredyt jest tylko na osobę fizyczną – działalność gospodarcza jest tylko źródłem dochodu):

 

 

 -   kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji (do rejestru);

 

 

 -    kopie 3 ostatnich wpłat podatku dochodowego lub 3 ostatnich składek ZUS

 

 

dokument potwierdzający wysokość dochodu w zależności od przyjętej formy rozliczania z Urzędem Skarbowym wg poniższego wzoru w zależności od przyjętej formy rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym:

   

 

Księga przychodów i rozchodów

Księgi handlowe

Zryczałtowany podatek

Karta podatkowa

1.   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (oryginał lub kopia) lub

2.   kopie deklaracji VAT-7 za ostatnie 3 miesiące lub w przypadku gdy Kredytobiorca rozlicza się kwartalnie deklaracja VAT-7K (z datą wpływu umieszczoną przez US) lub

3.   oświadczenie o osiąganych dochodach oraz 3 kopie wpłat zaliczek na podatek (za ostatnie trzy miesiące)

1.    oświadczenie o osiąganych dochodach

i

2.   ewidencję przychodów do wglądu *) oraz dodatkowo kopię deklaracji PIT-28 za poprzedni rok (z datą wpływu umieszczoną przez US) w przypadku braku możliwości wyliczenia dochodu za bieżący rok na podstawie ewidencji przychodów (do 30 kwietnia)

1. oświadczenie o uzyskiwanych dochodach

i

2. kopię decyzji o wymiarze karty podatkowej

 

 

 

Osoba prowadząca działalność rolniczą – oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej (musi zawierać: dane osobowe klienta, wielkość gospodarstwa, wielkość rocznego przeciętnego dochodu, cel wydania zaświadczenia, pieczęć Urzędu Gminy oraz imienną pieczęć osoby upoważnionej) lub nakaz płatniczy za rok bieżący (wyliczenie dochodu: wysokość ha przeliczeniowych x 2220zł / 12 m-cy) lub inny dokument stwierdzający wysokość dochodu za okres ostatnich 3 m-cy (faktury z mleczarni, skupu itp.)

 

 

 

 
  • English
  • Polish

WyszukajLogowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Czas

Facebook

Raty